Vijesti Kratka povijest sela Aljma? Povijest Sveti?ta Stara crkva u Aljma?u Aljma?ka "kalvarija" Gospina kapelica "Na lipi"
 
 

Zaglavlje

 
 
Molitve - preporuke Gospi Pjesme aljma?koj Gospi Slu?ba Bo?ja u Sveti?tu Raspored hodo?a??a Informacije o hodo?a??ima
 


KONTAKT

Adresa:

?upni ured Aljma?
Trg B. Radi? 39
31205 Aljma?

Telefon:

+385(0)31-595-000

Telefax:

+385(0)31-595-000

e-mail:

zupni.ured.aljmas
@os.t-com.hr

 

 
 
STARA CRKVA U ALJMA?U
 

Na prostoru gdje se nalazi sada?nja crkva, prva crkva sagra?ena je odmah nakon izgona Turaka iz na?ih krajeva 1687. godine. Ona je bila od ?iba, blata i trskom pokrivena.
Kada je Aljma? 1704. godine postao Gospinim sveti?tem, sagra?ena je 1708. nova ve?a crkva. Ona je stajala sve do 1846. godine. Te godine ona je izgorjela u velikom po?aru.
Te iste godine zapo?ela je izgradnja tre?e crkve na istom mjestu. Nju je posvetio ?akova?ki biskup J. J. Strossmayer 1852. godine.
Ta crkva stajala je sve do domovinskog rata koji je zapo?eo 1991. U tom ratu ?etnici su je sru?ili do temelja.

Evo nekoliko podataka o njoj:
Crkva je imala Terezijanski stil. Vanjska dimenzija la?e sa sakristijom bila je 28 m.; du?ina 12,5 m.,?irine 10 m. i visina 9,30 m.

Crkva je unutra bila oslikana otajstvima svete krunice. Slike je radio Vjekoslav Pifat, dekorativni slikar iz Vukovara 1928. godine. Crkva je imala 8 prozora i dvoja vrata. Pod je bio od kamenih plo?a. U crkvi su se nalazile dvije grobnice: Antuna Adamovicha i njegova sina Rudolfa, vlastelina iz ?epina i graditelja na?e crkve.
Crkva je imala glavni oltar posve?en Bla?enoj Djevici Mariji. Kip u njemu dar je biskupa J. J. Strossmayera 1857. godine. Uz Gospin kip na oltaru glavnom bili su jo? kipovi apostola Petra i Pavla.Graditelj oltara bio je Josip Obletter ? St. Ulrich Graden, tirol 1909. Bio je jo? jedan oltar Srca Isusova od istog materijala i graditelja. Od istog materijala i graditelja bila je i propovijedaonica i krstionica. U crkvi su bili jo? kipovi: Sv. Josipa, Sv. Antuna, Sv. Obitelji, Sv. Ane i Srca Isusova.
Crkva je imala i prekrasne orgulje. Djelo su bile osje?kog majstora Lorenza Fabinga. Imale su 10. registara. U tornju su bila tri zvona izlivena u tvrtki A. Blazina ? Zagreb. Veliko zvono (Sv. Ivana) nabavljeno je 1927. godine a bilo je te?ko 339. kg. Srednje zvono (Srca Isusova) nabavljeno je 1929. a te?ine bilo je 205. kg. Malo zvono (Sv. Josipa) nabavljeno je 1923. godine a te?ina mu je bila 68. kg.

Na?u staru crkvu sru?ili su ?etnici 1991. u nedavno zavr?enom ratu. Ru?ili su je u vi?e navrata.
Prvi put 19. rujna 1991. pro?elje crkve ga?ano je topovskim i tenkovskim granatama.
22. rujna 1991. godine pogo?en je i o?te?en zvonik crkve.
26. travnja 1992. zvonik je potpuno sru?en a 12. srpnja 1991. uni?ten je strop crkve, razbijeni su oltari, kipovi i preostali namje?taj.
14. kolovoza 1993. uo?i blagdana Velike Gospe crkva je potpuno razorena i sravljena sa zemljom. Ostao je str?iti samo jedan njezin ugao.

Na?im povratkom iz progonstva zapo?ela je 1998. obnova na?ih domova. Na red je do?la i gradnja Gospine nove crkve. Ona je gra?ena od 2001. ? 2003. godine.

   

 
 
 
 
Rolex replica watches 3235 movement mechanical movement, bi-directional automatic winding by constant-action oscillating weight, frequency 28,800 times per hour, paramagnetic blue replica watches uk Parachrom hairspring, replica rolex end ring, high-performance Paraflex cushioning device, high-performance Chronergy escapement, The paramagnetic nickel-phosphorus alloy pallet and escape wheel uk replica watches have an accuracy of less than two seconds per day.
 

? Vrh stranice ? Popis stranica ? Administracija vijesti ? webdizajn: Digital Design ?