Vijesti Kratka povijest sela Aljma? Povijest Sveti?ta Stara crkva u Aljma?u Aljma?ka "kalvarija" Gospina kapelica "Na lipi"
 
 

Zaglavlje

 
 
Molitve - preporuke Gospi Pjesme aljma?koj Gospi Slu?ba Bo?ja u Sveti?tu Raspored hodo?a??a Informacije o hodo?a??ima
 


KONTAKT

Adresa:

?upni ured Aljma?
Trg B. Radi? 39
31205 Aljma?

Telefon:

+385(0)31-595-000

Telefax:

+385(0)31-595-000

e-mail:

zupni.ured.aljmas
@os.t-com.hr

 

 
 
MOLITVA Aljma?koj Gospi od Uto?i?ta
  Aljma?ka Gospo od Uto?i?ta,
Isusova i moja Majko,
iz dna du?e i srca povjeravam se tebi!

Isprosi mi milost
da ?ivim u jednostavnosti,
slu?enju i radu,
kao ?to si ti ?ivjela u Nazaretu.
Daj da rado slu?am Bo?je rije?i,
u sebi ih pomno razmatram,
i tako napredujem na putu vjere.
?uvaj me, da u te?ko?ama
ne izgubim pouzdanje,
ve? ?ivim dostojno
svoga kr??anskog poziva.
Upu?uj me, da ve? ovdje na zemlji
Ostvarujem osobnu svetost:
u mladosti, u zreloj dobi
i u starosti.
A u trenutku smrti,
u posljednjem ?i??enju,
?to ga je pripravila
milosrdna Bo?ja ljubav,
da se po Bo?joj milosti
pridru?im tebi
i svim svetima u vje?nosti.
Amen.
   
 
PREPORUKA Aljma?koj Gospi od Uto?i?ta - I.
  Aljma?ka Gospo od Uto?i?ta,
preporu?ujem se tebi,
svojoj nebeskoj Majci
i pouzdanoj odvjetnici.

Ti si uto?i?te gre?nika,
isprosi mi milost obra?enja!
Ti si Uto?i?te ?alosnih,
vrati mojem srcu radost!
Ti si Uto?i?te o?ajnih,
probudi u meni novu nadu!
To si Uto?i?te ucviljenih,
budi moja mo?na tje?iteljica!
Ti si Uto?i?te razo?aranih,
ispuni moju du?u svojim mirom!
Ti si Uto?i?te bolesnih,
nau?i me velikoj strpljivosti!
Ti si Uto?i?te u svakoj potrebi,
usli?aj moje izre?ene
i neizre?ene preporuke!
Amen.
   
 
PREPORUKA ALJMA?KOJ GOSPI OD UTO?I?TA - ii.
  Djevice, Majko Bo?ja,
daj da budem u potpunosti tvoj.
Tvoj u ?ivotu i u smrti,
tvoj u nesre?i, tjeskobi i nevolji,
tvoj u gorkoj muci,
tvoj u vremenu i vje?nosti.
Majko, u tebe se uzdam,
Majko, tebe zazivam i uzdi?em.
Majko, dobrostiva budi uz mene.
O, Majko, do?i i pomozi mi moliti,
do?i i pomozi mi trpjeti,
do?i i ostani sa mnom.
Ti mi mo?e? pomo?i, o maj?ice moja.
Ti mi ho?e? pomo?i, o dobrostiva moja.
Ti mi mo?e? pomo?i, o najvjernija moja.
Sigurno ?e? mi pomo?i, o ti milosrdnice moja,
o majko milosti.
Ti uto?i?te gre?nika, nado zemlje, uresu neba.
Nitko te nije uzalud zazivao, utjeho ?alosnih.
Nikad nisi zaboravila molbe gre?nika.
Stoga te zazivam u tjelesnoj nevolji.
Gospa ?e mi pomo?i, ona poma?e u svako doba.
Pun pouzdanja, zazivam te u svojoj nevolji,
I na smrtnom ?asu, Gospa ?e mi pomo?i
I u toj nevolji.
Zato vjerujem, ?ivim i umrijeti ?u u tom uvjerenju.
Gospa ?e mi pomo?i moj put u nebo.
Amen
   

 
 
 

Oyster Perpetual Rolex replica watches uk Deepsea's one-way rotating outer ring is finished with a black Cerachrom ceramic ring made of uk replica watches extremely hard and hard-to-corrosion ceramics that are not scratch-resistant and replica watches online will not fade even when exposed to UV light; molded numbers and scales with PVD physics Vapor deposition coating technology is a rolex replica uk plated with platinum to help divers set the dive time.
 

? Vrh stranice ? Popis stranica ? Administracija vijesti ? webdizajn: Digital Design ?